Forside

Sommerfuglen – privat pasningsordning i Hørsholm

Background

Karina’s private pasningsordning

Er dit mål at give dit barn den bedst mulige start i livet? Så matcher dit mål med mit, da jeg ønsker at tilbyde dit barn den bedste start i livet!
Som certificeret naturprivatpasser prioriterer jeg udelivet højt.
Vi møder dagligt naturen i børnehøjde – i alt slags vejr.

 • Jeg er en kvinde på 52 år.
 • Jeg har en pædagogisk grunduddannelse.
 • Har arbejdet med 0-3 årige i 35 år i kommunalt regi
 • Jeg bor i en stor lejlighed med min mand (Ole) midt i byen og tæt på skov og hav.
profile-image

Background

Hos mig får I blandt andet:

 • Tæt kontakt.
 • Daglig dialog om jeres barn.
 • Et trygt og intimt miljø.
 • Individuelle hensyn til det enkelte barn.
 • Formiddags-/eftermiddags mad samt frokost uden ekstra omkostninger.

Tryghed og Omsorg

Jeg udviser empati og forståelse for barnet og dets følelser. Jeg skaber genkendelighed og rytme i hverdagen samt en kærlig, rummelig og tydelig voksen, som er til at stole på.
Der er respekt og forståelse for børnenes individuelle behov. Jeg har en positiv og anerkendende tilgang til det enkelte barn.

Background

Background

Sund Mad

Det er vigtigt for børn at få den rette kost. Derfor har jeg fokus på sund og varieret mad og tager selvfølgelig højde for forskellige allergier.
Det er vigtigt at børnene bliver præsenteret for forskellige smagsoplevelser, alt imens de får varieret kost med også grønt og frugt.


Eventyr og Leg

Børn skal lege sig til læring. Jeg har åbenhed og opmærksomhed over for børnenes forskellige ønsker og muligheder, afhængig af deres alder. Jeg skaber rum til udfordringer, sådan at alle udviklingstrin tilgodeses.

Background

Background

Mine værdier:

 • Styrke selvstændighed og selvværd (jeg kan selv/jeg betyder noget).
 • Træne motorik og koordinere bevægelse (i forhold til dem selv og andre).
 • Lære sprog (rim, remser, læse bøger og være tydelig i det talte sprog).
 • Skabe tryghed (genkendelig hverdag med en tryg ramme).
 • Yde omsorg (give knus, opmuntre, rose, støtte, være elsket og holdt af).
 • Social forståelse (hjælpe hinanden, tage hensyn, vente på tur og dele glæder og sorger).

Tilsyn:

Som privat børnepasser er jeg godkendt af Hørsholm Kommune under fritvalgsordningen og er derfor under løbende pædagogisk tilsyn, hvor jeg får anmeldt og uanmeldt besøg af kommunens pædagogiske konsulent. Jeg har tavshedspligt – både i forhold til barnet, men også til forældrenes private forhold.

Background

Background

Ferie og Lukkedage:

Jeg har selvfølgelig lukket i weekenderne og helligdage (de almindelige faste helligdage: nytårsdag, påskehelligdagene, Kr. Himmelfartsdag, 2. pinsedag).
Jeg har også ferie og lukkedage ligesom i en alm. institution.
Jeg holder ferie i 2024:

 • Uge 8 (vinterferie)
 • De 3 dage før påske
 • Fredagen efter Kr. Himmelfartsdag.
 • Grundlovsdag onsdag d. 5 juni
 • Uge 29-30-31 (sommerferie)
 • Uge 43 (efterårsferie)
 • Uge 52 (dagene op til og dagene mellem jul og nytår og/eller evt. lidt efter).

Jeg tager altid en samlet ferieuge ved juletid, hvilket vil sige i alt 5 feriedage. Så det vil variere fra år til år, hvor de nøjagtigt ligger, alt efter hvilken ugedag juleaften falder på det pågældende år.
Der vil ofte typisk være ca. en til to dage lukket op til juleaften, for at det passer med en hel ferieuge. Der er jo en del helligdage i uge 52, som dermed er almindelige lukkedage og derfor ikke tæller med i forhold til ferieugen.


Sygdom:

Hvis jeres barn bliver syg, beder jeg jer om at give besked enten via telefon eller SMS. Dette skal dog ikke ske uden for lukketid.
Jeres barn betragtes som sygt, hvis:

Barnet kan ikke følge en normal dagsrytme i dagplejen, fx ved aktiviteter, ture eller lignende.
Barnet har behov for ekstra pleje.
Selvom barnet ikke har feber, kan det stadig være sygt. Barnet kan virke raskt i hjemmets rolige omgivelser, men kan være for sløvt til en aktiv hverdag i dagplejen med andre børn.
Det er vigtigt at tage i betragtning, hvis I som forældre er i tvivl, baseret på barnets adfærd derhjemme. Jeg opfordrer forældre til selv at tage beslutningen om at melde barnet sygt hjemmefra, så vi undgår smittespredning blandt de andre børn.

I visse tilfælde kan et barns sygdomstilstand være svær at bedømme om morgenen, eller sygdommen kan opstå efter aflevering. I sådanne situationer vil jeg kontakte jer.
Når jeres barn har været syg, anbefaler jeg, at I lader barnet blive hjemme mindst én ekstra dag for at sikre fuld restitution. Jeg forstår, at sygdom altid kommer ubelejligt, og at I som forældre kan føle et pres i forhold til arbejde. Men jeg skal tænke på børnenes og dagplejens bedste.
Jeg modtager derfor ikke syge børn, dels for at beskytte de andre børn og minimere smitterisiko, men også fordi syge børn trives bedst hjemme hos deres forældre, hvor de kan få den nødvendige omsorg.

Skulle jeg selv blive syg, er det jeres ansvar at finde alternativ pasning. Heldigvis sker det sjældent. I sådanne tilfælde vil jeg informere jer inden kl. 07 om morgenen og igen via SMS dagen før jeg vender tilbage.
Der gives ikke refusion for de dage, hvor jeres barn ikke kan passes hos mig. Ligeledes vil der ikke blive refunderet noget beløb i forhold til kommunale tilskud: Ved sygdom hos mig i mere end 14 dage skal der ikke betales.

Background

Background

Søvn:

Børns søvn er afgørende for deres vækst, udvikling og generelle trivsel. I de første tre år af et barns liv er søvn særligt vigtig, da det er i denne periode, at fundamentet for sunde søvnvaner lægges. Hos mig vil børn tilbydes søvnstruktur indenfor faste tidspunkter hver dag indtil de starter i børnehave.


Priser:

Jeg tager 10.800 pr. barn, som I indbetaler på min konto nr. I får refunderet op til 75 % af kommunen. Derfor vil egenbetaling ligge på ca. 3000 for en plads hos mig. Vederlaget reguleres hvert år den 1. januar. I sammenligning med Hørsholm kommunale dagpleje er prisen ca. 3.500.

Background

Kontakt mig på:

karinaogole@gmail.com